Czy naprawdę kochasz? Test na miłość

stycznia 27, 2016


Mój drogi Czytelniku!

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu (klik) zapraszam Cię do zrobienia sobie bardzo prostego testu. Pozwoli Ci on stwierdzić czy Ty sam kochasz lub czy jesteś kochany (w przypadku wstawienia imienia osoby ukochanej).

I List do Koryntian


1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

2 Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę, 

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 

a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
4 (Twoje imię) cierpliwa/y jest, 
łaskawa/y jest. 
(Twoje imię) nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
5 nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
7 Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
8 (Twoje imię) nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
9 Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
11 Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość.
Wstawiłeś swoje imię? 
To teraz przeczytaj jeszcze raz tekst (dla pewności).
...
I jakie wnioski, jesteś pewien że NA PEWNO kochasz? 
Czy wiesz co to MIŁOŚĆ?
Jeśli Twoje imię nie pasuje do tekstu i nie pokrywa się z rzeczywistością to przykro mi ale nie potrafisz jeszcze kochać.

NIGDY nie myl tych dwóch pojęć albowiem komuś możesz wyrządzić WIELKĄ krzywdę. 
Kochać a być zakochanym to dwa różne pojęcia. 

Kochanie to PROCES, TROSKA o drugiego człowieka, a ZAkochanie to egoistyczny jednostronny STAN "kochania SIĘ" w kimś, w swoich własnych wyobrażeniach na temat tej osoby.

ALE, HALO głowa do góry!
Miłości człowiek się uczy.
Jeśli chcecie by Wasze imię pasowało do biblijnego tekstu 
to róbcie wszystko by tak w praktyce się stało :-)
Tylko ostrożnie, przestrzegam wszystkich zanim jedno porani drugiego!
Z miłością trzeba postępować jak z małym dzieckiem...


You Might Also Like

0 komentarze

A Ty co o tym myślisz? :-)

Czytam

Zapisz się na newsletter